Start

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza . Usługi świadczone będą dla pacjentów DDOM w Sokołowie Podlaskim uruchomionego w ramach projektu „ Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim – pomoc osobom niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim” nr POWR.05.02.00-00-0089/15-00, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zapytanie ofertowe

- wzór umowy

- Załącznik z regulaminem z MZ - Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizacja i zadania

UNIEWAŻNIENIE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza . Usługi świadczone będą dla pacjentów DDOM w Sokołowie Podlaskim uruchomionego w ramach projektu „ Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim – pomoc osobom niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim” nr POWR.05.02.00-00-0089/15-00, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

- zapytanie ofertowe

- wzór umowy

- Załącznik z regulaminem z MZ - Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizacja i zadania

- zapytanie ofertowe II


WYBÓR OFERTY


- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim – pomoc osobom niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim” nr  POWR.05.02.00-00-0089/15-00, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 

Lekarz spec. rehabilitacja UNIEWAŻNIENIE

Lekarz spec. geriatraUNIEWAŻNIENIE

LogopedaUNIEWAŻNIENIE

PsychologUNIEWAŻNIENIE

TerapeutaUNIEWAŻNIENIE

FizjoterapeutaWYBÓR OFERTY

 

Wzór umowy


Postępowanie aplikacyjne nr 1/2016 – Pielęgniarka/Pielęgniarz – Kierownik Zespołu Terapeutycznego ( z terminem do 21.09.2016 roku)  – POSTĘPOWANIE WZNOWIONE    przedłużenie terminu do 4.10.2016 roku do godz.13.00
Postępowanie aplikacyjne nr 2/2016 – Pielęgniarka/Pielęgniarz ( z terminem do 21.09.2016 roku)  – POSTĘPOWANIE WZNOWIONE  -  przedłużenie terminu do 4.10.2016 roku do godz. 13.00.
Postępowanie aplikacyjne nr 3/2016 – Opiekun medyczny (z terminem do 21.09.2016 roku)  – POSTĘPOWANIE WZNOWIONE  -  przedłużenie terminu do 4.10.2016 roku do godz. 13.00.


Pielęgniarki/Pielęgniarza – Kierownik Zespołu Terapeutycznego -WZNOWIONE - UNIEWAŻNIENIE

Opiekuna medycznegoWZNOWIONE - UNIEWAŻNIENIE

Pielęgniarki/PielęgniarzaWZNOWIONE- UNIEWAŻNIENIE


- Załącznik z regulaminem z MZ - Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizacja i zadania

 


- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim – pomoc osobom niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim” nr  POWR.05.02.00-00-0089/15-00, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 

Pielęgniarki/Pielęgniarza – Kierownik Zespołu Terapeutycznego

Opiekuna medycznego

Pielęgniarki/Pielęgniarza

Lekarz spec. rehabilitacja - UNIEWAŻNIENIE

Lekarz spec. geriatra - UNIEWAŻNIENIE

PsychologUNIEWAŻNIENIE

LogopedaUNIEWAŻNIENIE

TerapeutaUNIEWAŻNIENIE

Dietetyk/Dietetyczka - WYBÓR OFERTY

 

Wzór umowy


- Załącznik z regulaminem z MZ - Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizacja i zadania

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.