Start

SZPITAL POWIATOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM IM. ZBIGNIEWA KOPROWSKIEGO

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Sokołowskiego.
Siedzibą Zakładu jest miasto Sokołów Podlaski.
Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Numer rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dla darczyńców:

GETIN NOBLE Bank S.A. z siedzibą ul. Przyokopowej 33
01-208 Warszawa
23 1560 0013 2231 4433 3000 0001


INFORMACJA

Od dnia 12.03.2019r. lek. Marek Wrześniewski
będzie wykonywał badania USG w zakresie układu naczyniowego i układu
ruchu w Pracowni USG od godz. 13:00. Terminy do uzgodnienia w
rejestracji USG pod nr 25 781 72 28

 


 


<< kliknij aby powiększyć >>

 INFORMACJA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni pielęgniarki 

Poprawa jakości usług w sokołowskim szpitalu

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do poradni specjalistycznych, m.in: ginekologicznej, kardiologicznej i POZ.

<<czytaj więcej>>


 

Safari na Oddziale Dziecięcym w Sokołowie

28 STREFA RODZICA. BUDIMEX DZIECIOM I RODZICOM.

<<czytaj więcej>>Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

 

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano w piątek, 9 listopada, podczas spotkania z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Milkowskiego, senatora Waldemara Kraski, władz samorządowych oraz pracowników szpitala.

<< czytaj więcej >>

 


SZPITAL UCZESTNICZY W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN.:

 

"WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI"

<< czytaj więcej >> 

Informacja dotycząca:

 

Ochrony Danych Osobowych
SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni lekarza specjalistę neurologa na stanowisko Kierownika Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim

<< czytaj więcej >> 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów

<<czytaj więcej>>

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów i pielęgniarki

<<czytaj więcej>>

 


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim uruchomił możliwość rezerwacji on-line terminu wizyty do do naszej Przychodni.
Celem naszej elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.
Aby wejść do systemu elektronicznej rejestracji pacjenta
należy kliknąć na poniższy link

eRejestracja *

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https) 

 

PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim razem z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

<< czytaj więcej >>

 Informujmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 31 sierpnia 2016 wprowadzona została w Szpitalu Procedura QP-02/O „Tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SPZOZ w Sokołowie Podlaskim”. Skorzystać z niej mogą ciężarne i rodzące zakwalifikowane przez specjalistę położnika i anestezjologa. 

 

Informujemy, że w dniu 25.07.2016r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
podpisał Umowę z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu
POWR.05.02.00-00-0089/15-00:

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim
– pomoc osobom niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań
w zakresie poprawy jakości życia w powiecie sokołowskim w ramach
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W chwili obecnej trwają pracę organizacyjne i dostosowawcze.
Przewidywany termin  rozpoczęcia rekrutacji pacjentów to 12.09.2016r.

 


 

INFORMACJA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zatrudni pielęgniarki do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Sokołowie Podlaskim
<< czytaj więcej>> 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZATRUDNI LEKARZY DO PRACY W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM... 

UWAGA!
Możliwość skorzystania z odpłatnej rehabilitacji
CENY PROMOCYJNE


 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.