StartSamodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".
Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
www.wfosigw.pl

Koszt całkowity zadania - 103 962,24 zł
Pożyczka WFOSiGW - 82 881,49 zł.

 

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.