Start

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawa bezpiecznego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjną lub próżniową w okresie 24 miesięcy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na wykonanie remontów oddziałów szpitala w Sokołowie Podlaskim

WYBÓR OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę preparatów i sprzętu do żywienia dojelitowego.

- WYBÓR OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę sprzętu medycznego.
Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ”  w ramach działania 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.