Start


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".
Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Koszt całkowity zadania - 249 999,00 zł
Dotacja WFOŚiGW - 124 999,50 zł
Pożyczka WFOŚiGW - 74 999,70 zł

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.