Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę sprzęt medyczny jednorazowego użytku...

 

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów medycznych

 

WYBÓR OFERTY

SPROSTOWANIE DO WYBORU

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie 24 miesięcy

 

- WYBÓR OFERTY


Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę bezpiecznego systemu pobierania krwi metodą aspiracyjną lub próżniową

 

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na Termomodernizację kompleksu budynków szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim

 

- WYBÓR OFERTY

 

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zaprojektowanie ,dostawę i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji sali dwułóżkowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z finansowaniem...

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji sali dwułóżkowej OIT...

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na systematyczna dostawa preparatów i sprzętu do żywienia dojelitowego...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę rękawiczek medycznych oraz bielizny medycznej...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.