Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup środków kontrastowych...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na wykonanie projektu technicznego SOR dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- UNIEWAŻNIENIE

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dzierżawę 5 aparatów do hemodializy z kontrolowaną ultrafiltracją, jedną pompą krwi w okresie 36 miesięcy

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów medycznych...

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę sprzęt medyczny jednorazowego użytku...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na świadczenie usługi ochrony...

- WYBÓR OFERTY

- SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę sprzętu medycznego wraz z finansowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę sprzęt medyczny jednorazowego użytku...

 

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów medycznych

 

WYBÓR OFERTY

SPROSTOWANIE DO WYBORU

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie 24 miesięcy

 

- WYBÓR OFERTY


Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę bezpiecznego systemu pobierania krwi metodą aspiracyjną lub próżniową

 

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.