Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dzierżawę stacji uzdatniania wody...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych do hemodializ w okresie 12 miesięcy...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup środków dezynfekujących...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup energii elektrycznej...

UNIEWAŻNIENIE

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup i systematyczną dostawę niejonowych środków kontrastowych do rentgenodiagnostyki...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych...

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup i systematyczną dostawę niejonowych środków kontrastowych do rentgenodiagnostyki...

 

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na usługę cateringową – przygotowanie, dostarczanie oraz podanie całodziennego wyżywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim

WYBÓR OFERTY

Instrukcja dla oferentów DDOM  Catering

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu dla DDOM dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim  prosi o złożenie oferty cenowej na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy adaptacji pomieszczeń na „D – Dom”.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.