Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Systematyczna dostawa środków czystościowych w okresie  12 miesięcy

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Systematyczna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Systematyczna dostawa środków kontrastowych

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: Zakup, dostawa i uruchomienie inkubatora transportowego

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Systematyczna dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: zakup,dostawa i uruchomienie 3szt kardiomonitorów (2 szt. stacjonarno –przenośny , 1 szt. stacjonarny)

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

     Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  nr 4995. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych respiratorów w okresie 48 miesięcy... 

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: Systematyczna dostawa EPOETYNY i innych leków...

- WYBÓR OFERTY

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 781-72-00, fax 787-60-83, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych dla pacjentów i personelu szpitala. Lokal znajduje się na parterze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. ks. Bosko 5.

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.