Start Zamówienia publiczne

- SWZ DOSTĘPNOŚĆ

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKLUCZENIE

- ZAŁĄCZNIK NR 4 UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW

- ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERT

- ZAŁĄCZNIK NR 5 SPEŁNIENIE WARUNKÓW

- ZAŁĄCZNIK NR 1a KOMPONENT ARCHITEKTONICZNY

- ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB

- ZAŁĄCZNIK NR 1b KOMPONENT CYFROWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE

- ZAŁĄCZNIK NR 1c KOMPONENT SZKOLENIOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKAZ ROBÓT

- ZAŁĄCZNIK NR 9 GRUPA KAPITAŁOWA

- IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

 

SWZ

- FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR1 FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR6 PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7 ID POSTĘPOWANIA

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- INFORMACJA O KWOCIE

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR OFERTY

 

- SWZ

- MODYFIKACJA SWZ

- FORMULARZ OFERTOWY MODYFIKACJA

- FORMULARZ OFERTOWY

- PROJEKT UMOWY DZIERŻAWA

- ODCZYNNIKI UMOWA

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR 3

- ZAŁĄCZNIK NR 2 JEDZ

- ZAŁĄCZNIK NR 5

- ZAŁĄCZNIK NR 8

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

- SWZ

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

- INFORMACJE O KWOCIE

- INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

- WYBÓR OFERT

 

SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- FORMULARZ ASORT-CENOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR2-JEDZ

- ZAŁĄCZNIK NR6-IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

- PROJEKT UMOWY

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA Z OTWARCIA LEKÓW

- WYBÓR OFERTY

 

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZESTAWIENIE OFERT

- WYBÓR OFERT 

SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROJEKT UMOWY

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup windy osobowej, montaż wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, demontaż istniejącej windy.

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ  oraz
dzierżawę aparatu nerkozastępczego w okresie 12 miesięcy.

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup windy osobowej, montaż wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, demontaż istniejącej windy.

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na transport dializowanych 2020.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.