Start Zamówienia publiczne

- SWZ ŻYWIENIE

- ZAŁĄCZNIK NR 7 ID POSTĘPOWANIA

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR 2, 3, 4, 6, DO SWZ

- PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 1A

- FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1

 

- UNIEWAŻNIENIE

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

OGŁOSZENIE ZMIANIE

- MODYFIKACJA

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1A

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

- SWZ

- MODYFIKACJA

- MODYFIKACJA II

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTOWO -CENOWY ZAŁĄCZNIK 1A

- ZAŁĄCZNIK NR 2 JEDZ

- PARAMETRY TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 3

- GRUPA KAPITAŁOWA ZAŁĄCZNIK NR 4

- WYKAZ DOSTAW

- PROJEKT UMÓW

- PROJEKT UMOWY DZIERŻAWA

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ID POSTĘPOWANIA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów opatrunkowych.

 

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę rękawiczek medycznych, bielizny oraz zestawów operacyjnych jednorazowego użytku

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

WYBÓR OFERTY

- SWZ DOSTĘPNOŚĆ

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKLUCZENIE

- ZAŁĄCZNIK NR 4 UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW

- ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERT

- ZAŁĄCZNIK NR 5 SPEŁNIENIE WARUNKÓW

- ZAŁĄCZNIK NR 1a KOMPONENT ARCHITEKTONICZNY

- ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB

- ZAŁĄCZNIK NR 1b KOMPONENT CYFROWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE

- ZAŁĄCZNIK NR 1c KOMPONENT SZKOLENIOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKAZ ROBÓT

- ZAŁĄCZNIK NR 9 GRUPA KAPITAŁOWA

- IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

MODYFIKACJA SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - MODYFIKACJA

INFORMACJA O KWOCIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

SWZ

- FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR1 FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR6 PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7 ID POSTĘPOWANIA

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- INFORMACJA O KWOCIE

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR OFERTY

 

- WYBÓR OFERTY

- SWZ

- MODYFIKACJA SWZ

- FORMULARZ OFERTOWY MODYFIKACJA

- FORMULARZ OFERTOWY

- PROJEKT UMOWY DZIERŻAWA

- ODCZYNNIKI UMOWA

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ZAŁĄCZNIK NR 3

- ZAŁĄCZNIK NR 2 JEDZ

- ZAŁĄCZNIK NR 5

- ZAŁĄCZNIK NR 8

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

- SWZ

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 7

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

- INFORMACJE O KWOCIE

- INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

- WYBÓR OFERT

 

SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- FORMULARZ ASORT-CENOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR2-JEDZ

- ZAŁĄCZNIK NR6-IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

- PROJEKT UMOWY

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA Z OTWARCIA LEKÓW

- WYBÓR OFERTY

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.