Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy

 

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na systematyczną dostawę preparatów i sprzętu do żywienia dojelitowego

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę produktów leczniczych

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup urządzeń medycznych , mebli medycznych , komputerów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach Inwestycji „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ”w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- WYBÓR OFERTY

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów opatrunkowych

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę rękawiczek medycznych, bielizny oraz zestawów operacyjnych jednorazowego użytku

WYBÓR OFERTY

PONOWNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

PONOWNY WYBÓR OFERTY

- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ POWTÓRZENIU OCENY OFERT

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakupu sprzętu medycznego w ramach Inwestycji „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR"

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.