Start Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawę materiałów szewnych

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę Ambulansu sanitarnego

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę analizatora z dozownikiem do podawania tlenu

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: dzierżawę aparatu nerkozastępczego wraz z dostawą materiałów zużywalnych w okresie 12 miesięcy

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawa materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych do hemodializ w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę zestawu endoskopowego.

- WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę Ambulansu typu N oraz sprzętu medycznego

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych do hemodializ w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Więcej…

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim:

WYBÓR OFERTY

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.