Start Komunikaty SPZOZ
   Wyświetl: 
1 Podziękowania dla gminy
2 Podziękowania dla ksiedza
3 Projekt "NOWOCZESNY SZPITAL - NOWOCZESNY ZOZ"
4 Uroczyste otwarcie OAiIT
5 PROMOCJA ŚWIĄTECZNA!!! SZKOŁA RODZENIA W MIESIĄCU GRUDNIU ZA DARMO
6 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO
7 LIST OTWARTY DYREKTORA SPZOZ
8 INFORMACJA DYREKTORA SPZOZ DOTYCZĄCA INFORMATYZACJI
9 PRACOWNIA RENTGENOWSKA WYDŁUŻA GODZINY PRACY
10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
11 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
12 WYKAZ ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH W SPZOZ W SOKOŁOWIE PODLASKIM OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT
13 PRACOWNIA ENDOSKOPII SP ZOZ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
14 Podziękowanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej
15 Szkoła rodzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - I oraz II EDYCJA BEZPŁATNA
16 Certyfikat ISO 9001:2008
17 Wzory druków dla osób starających się o przyjęcie do ZOL w Wyrozębach
18 Informacja dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu (30.01.2012)
19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (12.12.2011)
20 Ćwiczenia sprawdzające organizację i sposób ewakuacji osób przebywających w szpitalu powiatowym (09.09.2011)
 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.