Start Zamówienia publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: na dostawą materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawę aparatu nerkozastępczego w okresie 12 miesięcy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: na dostawą materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ  oraz dzierżawę aparatu nerkozastępczego w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

PARAMETRY TECHNICZNE (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 7 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- ZP-12

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.