Start Informacje w spr. badań bakteriologicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - JESTEM ZDROWY/A

 

Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyk (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na usługę cateringu II dla uczestników projektu RPMA.09.02.02-14-a 326/18 - "Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BAZA

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na usługę cateringu dla uczestników projektu RPMA.09.02.02-14-a - "Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego".

UNIEWAŻNIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

PROJEKT UMOWY
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

 


 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.