Start Informacje w spr. badań bakteriologicznych

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

- WYBÓR OFERTY

<< CZYTAJ WIĘCEJ >>

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup aparatury medycznej w ramach projektu...

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- FORMULARZ OFERTOWY -ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTOWY -ZAŁĄCZNIK NR 1 (WERSJA EDYTOWALNA)

- FORMULARZ OFERTOWY -ZAŁĄCZNIK NR 1A

- FORMULARZ OFERTOWY -ZAŁĄCZNIK NR 1A (WERSJA EDYTOWALNA)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 1

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 1 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 2

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 2 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 3

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 3 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 4

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 4 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 5

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 5 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 6

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 6 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 7

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 7 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 8

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 8 (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 9

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZADANIE 9 (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup aparatury medycznej 2 w ramach projektu...

„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- SIWZ (wersja edytowalna)

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (wersja edytowalna)

- FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

- PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

- ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ (wersja edytowalna)

- SYSTEM HOLTEROWSKI EKG (wersja edytowalna)

- USG KARDIO (wersja edytowalna)

- APARAT EKG (wersja edytowalna)

- HOLTER CIŚNIENIOWY (wersja edytowalna)

- KTG (wersja edytowalna)


 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.