Start Komunikaty SPZOZ Dofinansowanie na SOR w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano w piątek, 9 listopada, podczas spotkania z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Milkowskiego, senatora Waldemara Kraski, władz samorządowych oraz pracowników szpitala.

Utworzenie SOR-u w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim zapisane jest w Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego. SPZOZ w Sokołowie Podlaskim został wskazany przez Wojewodę Mazowieckiego, jako jednostka gdzie powinien być utworzony szpitalny oddział ratunkowy. Plany te zaczynają się realizować w chwili obecnej. Zadanie to jest zgodne z ogólnokrajową mapą potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego i jest spójne z nowo utworzoną w Sokołowie Podlaskim Bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zrealizowanie tego projektu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Sokołowskiego i regionu w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Zakres prac jaki jest do wykonania to:
- przebudowa pomieszczeń istniejącej Izby Przyjęć na potrzeby SOR
- budowa podjazdu dla karetek
- zakup aparatury medycznej i wyposażenia
W obrębie SOR-u będzie funkcjonował obszar segregacji – resuscytacji na 2 łóżka, obszar obserwacji na 4 łóżka, jedno łóżko intensywnej opieki medycznej, sala zabiegowa w standardzie sali operacyjnej.

Budowa szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim w 80% finansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego. Szacowana wartość całego projektu pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR” stanowi kwotę 5 969 671,00 zł z czego 4 775 630,22 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Pozostała kwota tj. 1 194 040,78 zł stanowi wkład własny. W dniu 28 maja 2018 r. Rada Powiatu Sokołowskiego podjęła uchwałę, która zabezpiecza środki finansowe na ten cel w budżecie powiatu.

 

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.