Start Informacje w spr. badań bakteriologicznych

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU - JESTEM ZDROWY/A

 

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

NIEROZSTRZYGNIĘTE - BRAK OFERT

SCAN POSTĘPOWANIA APLIKACYJNEGO NR 10

SCAN POSTĘPOWANIA APLIKACYJNEGO NR 9

POSTĘPOWANIA APLIKACYJNE NR 10

POSTĘPOWANIA APLIKACYJNE NR 9

 


Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE NR 5 (wersja edytowalna)

SKAN POSTĘPOWANIA APLIKACYJNEGO NR 5

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 


Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE NR 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 


Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyka (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE NR 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIU

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

 


Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE NR 2

INFORMACJE O OGŁOSZENIU (wersja edytowalna)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:  Pani Katarzyna Kruczko

 


Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyka (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: zostało unieważnione, ze względu na to, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyła: Pani Agnieszka Krystyna Motylewska- Kowalec,

 


Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 


Przedmiotem postępowania jest : zaproszenie do złożenia aplikacji na stanowisko Dietetyk (magister/licencjat dietetyki) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


 

Przedmiotem postępowania jest : Wybór oferenta na realizację usług w charakterze Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROJEKT UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIUPrzedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 07.01.2019r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 24 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIU


 

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 01.12.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 25 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIAWybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

PROJEKT UMOWY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIAPrzedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 15.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU (PONOWNE POSTĘPOWANIE)

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIUWybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

LEKARZ PEDIATRA ZAPYTANIE OFERTOWE

LEKARZ PEDIATRA ZAPYTANIE OFERTOWE (doc)

PROJEKT UMOWY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy stanowiące personel projektu nie mogą być zaangażowane w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego .W związku z powyższym złożone oferty zostały odrzucone, a postępowanie unieważnione ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły:
1.Monika Jagodzińska,
2. Myjak Małgorzata,

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIAPrzedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Dietetyka, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r. do dnia 31.12.2020r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: najkorzystniejsze oferty złożone przez Panią Paulinę Wałachowską-Steć oraz Panią Marię Ślepowrońską.

W ramach prowadzonego postępowania ofertowego złożyli:

- Pani Paulina Wałachowska-Steć
- Pani Maria Ślepowrońska


Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Panią Aleksandrę Rogozińską.

W ramach prowadzonego postępowania oferty złożyli:
- Pani Aleksandra Rogozińska

 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.