Start

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU - JESTEM ZDROWY/A


Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 01.12.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 25 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNEWybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

PROJEKT UMOWY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 15.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU (PONOWNE POSTĘPOWANIE)

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - INFORMACJE O OGŁOSZENIUWybór oferenta na realizację usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii świadczącego usługi dla projektu RPMA.09.02.02-14-A326/18 - „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”.

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

LEKARZ PEDIATRA ZAPYTANIE OFERTOWE

LEKARZ PEDIATRA ZAPYTANIE OFERTOWE (doc)

PROJEKT UMOWY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIAPrzedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Dietetyka, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r. do dnia 31.12.2020r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 02.11.2018r.– 31.12.2020.r. (tj. przez 26 miesięcy). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel nowouruchomionego projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu sokołowskiego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

POSTĘPOWANIE APLIKACYJNE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.