Start Zamówienia publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę Ambulansu sanitarnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę Ambulansu sanitarnego

WYBÓR OFERTY

 

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 A

- UMOWA

- PARAMETRY TECHNICZNE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.