Start Zamówienia publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

WYBÓR OFERTY

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK NR 1

- ZAŁĄCZNIK NR 1A

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT II

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.