Start Zamówienia publiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na Systematyczną dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na Systematyczną dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

WYBÓR OFERTY

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (wersja edytowalna - DOC )

- FORMULARZ OFERTOWY

- FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna - DOC )

- PROJEKT UMOWY

- MODYFIKACJA SIWZ I

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- MODYFIKACJA SIWZ II

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.