Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu: na dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę produktów leczniczych i materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

WYBÓR OFERTY

 

- STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- PROJEKT UMOWY

- SIWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

ZMIANA GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

MODYFIKACJA SIWZ II

MODYFIKACJA SIWZ III

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - wersja edytowalna

SIWZ PO ZMIANIE - wersja edytowalna

ZMIANA GŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.