Start Zamówienia publiczne Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu dla DDOM dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu dla DDOM dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- WYBÓR OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

- FORMULARZ ASORTYMENTOWY

- PYTANIA I ODPOWIEDZ I

- PYTANIA I ODPOWIEDZ II

 

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.