Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu: usługi sprzątania, transportu wewnętrznego, usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i higieniczne, obsługi recepcji,usługi utrzymania w czystości terenu zewnętrznego oraz usługi dostarczania posiłków dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na usługi sprzątania, transportu wewnętrznego, usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i higieniczne, obsługi recepcji,usługi utrzymania w czystości terenu zewnętrznego oraz usługi dostarczania posiłków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w okresie 48 miesięcy

WYBÓR OFERTY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE

- ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

- ODWOŁANIE

- OPŁATA - ODWOŁANIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 4 - Opis przedmiotu

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - Projekt umowy

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Strefa I

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Strefa II - IV

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Strefa IV

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część administracyjna

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część szpitalna

- ZAŁĄCZNIK NR 8 - Opis diet

- ZAŁĄCZNIK NR 9 - Liczba personelu

- ZAŁĄCZNIK NR 10

MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część administracyjna

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część szpitalna

MODYFIKACJA SIWZ III

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Opis przedmiotu II

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część administracyjna III

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Część szpitalna III

ZAŁĄCZNIK NR 9 - Liczba personelu II

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.