Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu: dzierżawa 5 aparatów do hemodializy z kontrolowaną ultrafiltracją, jedną pompą krwi w okresie 36 miesięcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dzierżawę 5 aparatów do hemodializy z kontrolowaną ultrafiltracją, jedną pompą krwi w okresie 36 miesięcy

WYBÓR OFERTY

 

OGŁOSZENIE

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 1

- ZAŁĄCZNIK NR 5

- ZAŁĄCZNIK NR 6

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.