Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu medycznego wraz z finansowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na dostawę sprzętu medycznego wraz z finansowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

- WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

- SPROSTOWANIE

MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADANIE 1 SPRZĘT MEDYCZNY DLA OIT:

1. Łóżka elektryczne przeznaczone do intensywnej terapii.
2. Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.
3. Panel pionowy.
4. Kardiomonitory kompaktowe z centralą monitorującą.
5. Respirator stacjonarny.
6. Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe.
7. Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe.
8. Pompy infuzyjne objętościowe.
9. Wózek zabiegowy anestezjologiczny.
10. System ogrzewania pacjenta.
11. Pulsoksymetr.
12. Kapnograf.
13. Wózek reanimacyjny.
14. Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi.
15. Aparat EKG na wózku jezdnym.
16. Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego.
17. Aparat do przyłóżkowego badania USG.
18. Defibrylator.
19. Urządzenie do dekontaminacji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADANIE 2 SPRZĘT MEDYCZNY NA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

1. Kardiomonitory stacjonarne z modułem transportowym wraz z centralą monitorującą

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADANIE 3 SPRZĘT MEDYCZNY NA ODDZIAŁ NEUROLOGII

1. Aparat EEG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADANIE 4 SPRZĘT MEDYCZNY NA BLOK OPERACYJNY

1. Stół operacyjny
2. Lampa Operacyjna sufitowa

 

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.