Start Konkurs ofert

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup urządzeń medycznych , mebli medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach Inwestycji „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ”

- WYBÓR OFERT

- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

- PROJEKT UMOWY

- PARAMETRY TECHNICZNE

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup pieluch, podkładów, myjki

- WYBÓR OFERTY

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1A

ZAŁĄCZNIK NR 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup i systematyczną dostawę pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora  w okresie 36 miesięcy

WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- PROJEKT DZIERŻAWA ANALIZATORA

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup narzędzi laparoskopowych

WYBÓR OFERTY

- PROJEKT UMOWY

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

- PARAMETRY TECHNICZNE

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- PYTANIA I ODPOWIEDZ II


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę opakowań i materiałów pomocniczych do leków recepturowych

- WYBÓR OFERTY

- PROJEKT UMOWY

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę szczepionek.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę produktów żywieniowych dla dzieci.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

MODYFIKACJA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę produktów żywieniowych dla dzieci.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

PROJEKT UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań mobilnym rezonansem magnetycznym.

WYBÓR OFERTY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ CENOWY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę niejonowych środków kontrastowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

WYBÓR OFERTY

- ZAPROSZENIE

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na usługi społeczne poniżej 750 000 euro świadczenia stałej obsługi prawnej i doradztwa prawnego.

WYBÓR OFERTY

INSTRUKCJA 2019

PROJEKT UMOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 II.

- WYBÓR OFERTY

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- ZP-12


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na konserwacji i serwisie systemu transmisji pożaru w budynku.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na konserwację i okresowe przeglądy instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

UNIEWAŻNIENIE

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego w siedzibie SPZOZ V.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

ZAPROSZENIE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

MODYFIKACJA (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PO MODYFIKACJI (wersja edytowalna)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do automatycznej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z testami w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY (wersja edytowalna)

ZAPROSZENIE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego w siedzibie SPZOZ IV.

- UNIEWAŻNIENIE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPROSZENIE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów sterylizacyjnych w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: zakup oleju napędowego w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup leku Parykalcytol.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego w siedzibie SPZOZ III.

UNIEWAŻNIENIE

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup materacy przeciwodleżynowych i wideolaryngoskopu

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1A

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

MODYFIKACJA (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego w siedzibie SPZOZ II.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w obszarze finansowym za lata 2014-2018

WYBÓR OFERTY

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego w siedzibie SPZOZ I.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i baterii w okresie 24 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

MODYFIKACJA (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY PO MODYFIKACJI (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę produktów do pielęgnacji ciała w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: zakup podłoża mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro II.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: zakup podłoża mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro

WYBÓR OFERTY

- PROJEKT UMOWY

- ZAPYTANIE

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

- PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA NA SPRZĘT

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR2 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- ZP-12


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych przez SPZOZ.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na zakup automatycznej myjni endoskopowej.

WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- PARAMETRY TECHNICZNE

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę opakowań i materiałów pomocniczych do wykonywania leków recepturowych z załącznika.

WYBÓR OFERTY

WYBÓR OFERTY (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: zakup zestawów do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran (VAC) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PARAMETRY TECHNICZNE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

PROJEKT UMOWY

SWK

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę pasków testowych do glukometrów typu Gluco-maxx.

WYBÓR OFERTY (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę szczepionek.

- WYBÓR OFERTY

- PROJEKT UMOWY

- PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

- ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 24 miesięcy.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMUALRZ OFERTOWO - CENOWY

FORMUALRZ OFERTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMUALRZ OFERTOWY

FORMUALRZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

MODYFIKACJA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dzierżawę aparatu do automatycznego posiewu krwi i innych płynów ustrojowych wraz z podłożami w okresie 24 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

- UMOWA

- UMOWA DZIERŻAWA

- ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA

- ZAŁĄCZNIK 1A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK 1A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WERSJA EDYTOWALNA

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału na: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań mobilnym rezonansem magnetycznym.

WYBÓR OFERTY

SWK

SWK (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

UMOWA (wersja edytowalna)

 


Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

- WYBÓR OFERTY

<< CZYTAJ WIĘCEJ >>

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału na: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne poniżej 750 000 EURO świadczenia stałej obsługi prawnej i doradztwa prawnego.

WYBÓR OFERTY (wersja edytowalna)

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 4 (wersja edytowalna)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: dostawę mikrokart i odczynników do serologii w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę leku Meropenem II.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWO -CENOWY (wersja edytowalna)

ZAPROSZENIE - TONERY DO DRUKAREK

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę leku Meropenem.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego II - projekt RPMA.09.02.02-14-A 326/18 - Jestem zdrowa/y - program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego.

 

WYBÓR OFERTY

SIWZ

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wersja edytowalna)

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę aparatu do automatycznej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z testami w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wersja edytowalna)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego - projekt RPMA.09.02.02-14-A 326/18 - Jestem zdrowa/y - program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę Albuminy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZP - 12 (wersja edytowalna)

ZP - 12 II (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę leku Parykalcytol na potrzeby realizacji programu lekowego „ Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”

WYBÓR OFERTY

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę: oleju napędowego II w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

ZAPROSZENIE (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

MODYFIKACJA SIWZ

ZESTAWIENIE OFERT (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę: oleju napędowego w okresie 12 miesięcy.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę: produktów do pielęgnacji ciała II w okresie 12 miesięcy.

- WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)

ZESTAWIENIE OFERT (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę: produktów do pielęgnacji ciała w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ (wersja edytowalna)

SIWZ

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (wersja edytowalna)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT II (wersja edytowalna)

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę: podłoża i krążki mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pakiet I. Krążki do antybiogramów zgodnie z zaleceniami EUCAST i CLSI.

WYBÓR OFERTY

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI II (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę opakowań i materiałów pomocniczych do wykonania leków recepturowych.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę testów lateksowych do diagnostyki in vitro.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (wersja edytowalna)

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę pasków testowych do glukometrów Gluco-maxx.

 

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę szczepionek.

 

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja edytowalna)

PROJEKT UMOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na: Dostawę immunoglobuliny anty rh-D w okresie 12 miesięcy.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dzierżawę aparatu do automatycznego posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz zakup podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych.

- WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY - DZIERŻAWA

PROJEKT UMOWY

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mleka i zupek.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do: Składania ofert na dostawę produktów leczniczych.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do: Składania ofert na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, eksploatacyjnych oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych w okresie 12 miesięcy.

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR I

- WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: serwis tomografu komputerowego.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

MODYFIKACJA TOMOGRAFU

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych.

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1

- UNIEWAŻNIENIE

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

- WYBÓR OFERTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: aktualizacji istniejącego systemu ISO 9001:2008 do wersji ISO 9001:2015.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię.

WYBÓR OFERTY

SWK

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY (WERSJA EDYTOWALNA)

PROJEKT UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: sprzęt do diagnostyki mikrobiologicznej.

WYBÓR OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY NA TESTY

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w okresie 12 miesięcy.

WYBÓR OFERTY

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY (WERSJA EDYTOWALNA)

PROJEKT UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- ZP - 12


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- FORMULARZ

- FORMULARZ

- PROJEKT UMOWY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Leku parykalcytol

WYBÓR OFERTY

SIWZ

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę oleju napędowego w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę materiałów biurowych i baterii

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dzierżawę 2 aparatów do hemodializy z kontrolowaną ultrafiltracją, jedną pompę krwi w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 4 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

PYTANIA I ODPOWIEDZI II


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę zestawów nerkozastępczych

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę produktów do pielęgnacji ciała

SIWZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Insulin wraz z załącznikami

SIWZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę materiałów sterylizacyjnych

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę podłoża i krążki mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROJEKT UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

PROJEKT UMOWY PO MODYFIKACJI

ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę zestawów opatrunkowych do terapii VAC.

SIWZ

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę szczepionek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę drobnego sprzętu medycznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

FORMULARZ CENOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dot. krwinki dla Pracowni Serologii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dzierżawę aparatu do automatycznego posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mleka

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie  testów specjalistycznych oraz testów stałości aparatu mammograficznego zgodnie z European Guidelines i sporządzeniu Protokołów z testów

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: badanie sprawozdania finansowego

- WYBÓR OFERTY

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę tonerów i tuszy do drukarek według dołączonego formularza asortymentowo-cenowego  w załączniku nr 1  na  okres 12 miesięcy od podpisania umowy

- WYBÓR OFERTY

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

- PROJEKT UMOWY

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
dostawę sprzętu do diagnostyki mikrobiologicznej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę materiałów do wykonania mebli: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę farb: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę odczyników laboratoryjnych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- UMOWA

- FORMULARZ

- ZAŁĄCZNIK NR 2


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
dostawę leku parykalcytol na potrzeby realizacji programu lekowego „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- UMOWA

- FORMULARZ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

badanie sprawozdania finansowego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPROSZENIE

- UNIEWAŻNIENIE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię

WYBÓR OFERTY

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

- PROJEKT UMOWY

- MODYFIKACJA SWKO

- PYTANIA I ODPOWIEDZI


 

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (MR) dla pacjentów SPZOZ w Sokołowie Podlaskim ul. ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski

UNIEWAŻNIENIE

SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NAJMU

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.