Start Konkurs ofert

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę oleju napędowego w okresie 12 miesięcy

- SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę materiałów biurowych i baterii

 

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dzierżawę 2 aparatów do hemodializy z kontrolowaną ultrafiltracją, jedną pompę krwi w okresie 12 miesięcy

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 4 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę zestawów nerkozastępczych

WYBÓR OFERTY

SIWZ

UMOWA

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1) (wersja edytowalna)

FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę produktów do pielęgnacji ciała

SIWZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Insulin wraz z załącznikami

SIWZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

WYBÓR OFERTY

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę materiałów sterylizacyjnych

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wersja edytowalna)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę podłoża i krążki mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro

ZAPYTANIE OFERTOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROJEKT UMOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

PROJEKT UMOWY PO MODYFIKACJI

ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę zestawów opatrunkowych do terapii VAC.

SIWZ

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę szczepionek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na dostawę drobnego sprzętu medycznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

FORMULARZ CENOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dot. krwinki dla Pracowni Serologii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dzierżawę aparatu do automatycznego posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYBÓR OFERTY


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mleka

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYBÓR OFERTY


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie  testów specjalistycznych oraz testów stałości aparatu mammograficznego zgodnie z European Guidelines i sporządzeniu Protokołów z testów

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- WYBÓR OFERTY

 

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: badanie sprawozdania finansowego

- WYBÓR OFERTY

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę tonerów i tuszy do drukarek według dołączonego formularza asortymentowo-cenowego  w załączniku nr 1  na  okres 12 miesięcy od podpisania umowy

- WYBÓR OFERTY

- ZAPYTANIE OFERTOWE

- FORMULARZ CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

- PROJEKT UMOWY

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
dostawę sprzętu do diagnostyki mikrobiologicznej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę materiałów do wykonania mebli: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę farb: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPYTANIE OFERTOWE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę odczyników laboratoryjnych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- UMOWA

- FORMULARZ

- ZAŁĄCZNIK NR 2

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
dostawę leku parykalcytol na potrzeby realizacji programu lekowego „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- WYBÓR OFERTY

- SIWZ

- UMOWA

- FORMULARZSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

badanie sprawozdania finansowego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

- ZAPROSZENIE

- UNIEWAŻNIENIE


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię

WYBÓR OFERTY

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

- PROJEKT UMOWY

- MODYFIKACJA SWKO

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


 

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (MR) dla pacjentów SPZOZ w Sokołowie Podlaskim ul. ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski

UNIEWAŻNIENIE

SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NAJMU

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.