Start Komunikaty SPZOZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

badanie sprawozdania finansowego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

<< czytaj więcej >>

WYBÓR OFERTY

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.