Start Przychodnia rejonowa POZ

 

Rejestracja ON-LINE
do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) *

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https)

 

Po zalogowaniu do systemu e-Rejestracja i pomyślnej weryfikacji tożsamości użytkownika w placówce SPZOZ, będzie możliwy pogląd wyników badań diagnostyki obrazowej wykonanych w naszej palcówce.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, leczenie rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

 • lekarza poz (rodzinnego)
 • pielęgniarkę poz
 • położną poz
 • pielęgniarkę szkolną

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjentom zapewniamy transport sanitarny w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim znajduje się w budynku szpitala i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00 (telefon rejestracji 25 781 73 30)

Lekarze, którzy świadczą usługi w ramach przychodni POZ w Sokołowie Podlaskim:

 • lek.med.Teresa Czaczkowska -Włoga - kierownik przychodni rejonowej
 • lek.med.Dariusz Krasnodębski
 • lek.med.Andrzej Wąsowski
 • lek.med.Grzegorz Grabowski
 • lek.med.Patrycja Trzaskowska
Lekarze pediatrzy:
 • lek.med.Monika Jagodzińska
 • lek.med.Izabela Osipiak Grabowska
 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.