Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu:na udzielenie kredytu obrotowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, wszczyna postępowanie na udzielenie kredytu obrotowego...

UNIEWAŻNIENIE

 

- SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PYTANA I ODPOWIEDZI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

KRS

NIP I REGON

STAN NALEŻNOŚCI I ICH STRUKTURA CZASOWA

 

Wszystkie załączone dokumenty są w formacie Acrobat Reader (PDF)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.