Start Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Dyrekcja SPZOZ w Sokołowie Podlaskim niniejszym informuje, że od dnia 2 marca 2013r Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z Wyroząb  został przeniesiony do budynku Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Bosko 5 .
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy mieści się  na V piętrze bloku łóżkowego.
Telefony kontaktowe: 25 -781-7200 – centrala szpitala
Tel. 25-781-72-80  - posterunek pielęgniarski
Tel. 25-781-73-88  - sekretariat Zakładu. ( VI piętro)
Wnioski o przyjęcie do ZOL należy składać do sekretariatu Zakładu VI piętro bloku łóżkowego.

 

  • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska
  • rehabilitacja
  • pomoc w nauce samoobsługi przydatnej po powrocie do domu
  • domowe posiłki
  • serdeczna i przyjazna atmosfera
  • opieka duszpasterska

Zakład Opiekuńczo Leczniczy z siedzibą w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim jest placówką stacjonarną, zapewniającą podopiecznym czasową, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską, przeznaczony dla pacjentów, którzy ukończyli proces leczenia szpitalnego, wymagających ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie w/g skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Zakładu Opieki Leczniczej przyjmowani są pacjenci posiadający ubezpieczenie, pobierający renty, emerytury lub korzystający z dofinansowania przez pomoc socjalną.

 

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego udzielane są pod numerami telefonów: (25) 781 73 88 (sekretariat) lub (25) 781 72 80 (oddział)

Email - Sekretariat ZOL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Poniżej do pobrania aktualne wzory druków

dla osób starających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Do dokumentów należy dołączyć ostatnią decyzję organy emerytalno - rentowego, ksero dowodu osobistego i ostatnich kart informacyjnych.

Na karcie oceny świadczeniobiorcy /Skala Barthel/ niezbędna jest pieczęć podmiotu leczniczego w lewym górnym rogu karty oceny.

Dokumenty o przyjęcie należy złożyć bezpośrednio w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (sekretariat VI piętro bloku łóżkowego) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.