Start

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 2.06.2011 o godz. 11:40

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych respiratorów w okresie 48 miesięcy .

Więcej...

SIWZ...

Projekt umowy...

Wybór oferty...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 23.05.2011 o godz. 13:30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: Systematyczna dostawa EPOETYNY i innych leków .

Więcej...

SIWZ...

Umowa...

Zapytanie...

Wybór oferty...

Unieważnienie postepowania...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 23.05.2011 o godz. 13:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 781-72-00, fax 787-60-83, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych dla pacjentów i personelu szpitala. Lokal znajduje się na parterze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. ks. Bosko 5.

Więcej...

Instrukcja...

Umowa...

Forlularz...

Wybór oferty...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 13.05.2011 o godz. 16:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro, przedmiotem którego jest : Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych w ilości szacunkowej do 150 kg na dobę łącznie odpadów o kodach : 180103, 180102

Więcej...

SIWZ...

Umowa...

Forlularz...

Wykaz wykonanych usług...

Zapytanie i odpowiedź...

Wybór oferty...

Najnowsze informacje dotyczące
przetargów

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 13.05.2011 o godz. 16:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: Systematyczna dostawa pasków do badania moczu i dzierżawa analizatora

Więcej...

SIWZ...

Umowa...

Opis...

Umowa dzierżawy...

Zapytanie 1...

Zapytanie 2...

ZP-12...

Wybór oferty...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 11.05.2011 o godz. 16:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia: Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych i obsługi karetki „N”.

Więcej...

SIWZ...

Projekt...

Umowa...

Zarządenie...

Adresy dializowanych...

Formularz odertowo-cenowy (DOC)...

Wybór oferty...


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dodane dnia 14.04.2011 o godz. 12:00

 

ZP-12...

Wybór oferty...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodane dnia 7.04.2011 o godz. 16:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób, materiałów zaopatrzeniowych, odpadów medycznych

Więcej...

SIWZ...

Formularz...

Umowa NPL...

Umowa odpady medyczne...

Umowa - zapotrzebowanie...

 

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.