Start Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem lokalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, tel. 781-72-00, fax 787-60-83, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych dla pacjentów i personelu szpitala. Lokal znajduje się na parterze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. ks. Bosko 5.

- WYBÓR OFERTY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- INSTRUKCJA

- UMOWA

- FORMULARZ

 

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.