Start Oddziały ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
W ramach OIT prowadzone jest leczenie interdyscyplinarne chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z wykorzystaniem ciągłego monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz inwazyjnych technik terapeutycznych wspomagających podstawowe czynności życiowe.
Świadczenia z zakresu anestezjologii odbywają się w ramach Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć oraz wszystkich oddziałów szpitalnych i obejmują  przygotowanie, kwalifikowanie i prowadzenie znieczuleń u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym i diagnostycznym a także prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Oddział Intensywnej Terapii posiada cztery stanowiska do leczenia chorych, wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami.
Znieczulenia wykonywane są na trzech salach operacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz jednej sali na Trakcie Porodowym.

 

Koordynator Oddziału lek. Ewa Seredziuk-Łada specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
W OIT pracują lekarze specjaliści Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pielęgniarka Oddziałowa OAiIT mgr Agata Siemieniuk specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

W OAiIT pracuje:
18 pielęgniarek anestezjologicznych (3 mgr pielęgniarstwa, 8 licencjat pielęgniarstwa, 8 w trakcie specjalizacji)

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.