bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Informacja publiczna udostępniona jest w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezłocznie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 7 dni, wówczas Szpital powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.Opublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 24.09.2018
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 198