bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej albo ustnie.
Dyrektor Szpitala w procedurze odpowiadania na skargę zbiera materiał niezbędny do jej rozpatrzenia i w miarę posiadanej wiedzy udziela ustnych wyjaśnień zainteresowanym.
Pisemnej odpowiedzi na skargę lub wniosek na podstawie przedłożonych opinii ordynatora / koordynatora ośrodka zadaniowego, którego skarga dotyczy.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skarga nie może być przekazana do rozpatrzenia osobie, której ta skarga dotyczy.Opublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 24.09.2018
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 738