bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek SPZOZ i sprawozdawczość

SPZOZ posiada majątek własny, otrzymany aktem notarialnym, w postaci 10 budynków oraz 5,3ha gruntów.

Gospodarkę finansową prowadzi sie w oparciu o Plan finansowy.
SPZOZ sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowo sprawozdanie
z dzialalności.
Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza opinię i raport z badania.
Opinia biegłego rewidenta jest podstawą zatwierdzeniasprawozdania przez Radę Powiatu.Opublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 19.06.2020
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 075