bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakład opiekuńczo leczniczy

Dyrekcja SPZOZ w Sokołowie Podlaskim niniejszym informuje, że od dnia 2 marca 2013r Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z Wyroząb został przeniesiony do budynku Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Bosko 5 .
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy mieści się na V piętrze bloku łóżkowego.
Telefony kontaktowe: 25 -781-7200 – centrala szpitala
Tel. 25-781-72-80 - posterunek pielęgniarski
Tel. 25-781-73-88 - sekretariat Zakładu. ( VI piętro)
Wnioski o przyjęcie do ZOL należy składać do sekretariatu Zakładu VI piętro bloku łóżkowego.

  • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska
  • rehabilitacja
  • pomoc w nauce samoobsługi przydatnej po powrocie do domu
  • domowe posiłki
  • serdeczna i przyjazna atmosfera
  • opieka duszpasterska

Zakład Opiekuńczo Leczniczy z siedzibą w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim jest placówką stacjonarną, zapewniającą podopiecznym czasową, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską, przeznaczony dla pacjentów, którzy ukończyli proces leczenia szpitalnego, wymagających ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie w/g skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej. Do Zakładu Opieki Leczniczej przyjmowani są pacjenci posiadający ubezpieczenie, pobierający renty, emerytury lub korzystający z dofinansowania przez pomoc socjalną.

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego udzielane są pod numerami telefonów: (25) 781 73 88 (sekretariat) lub (25) 781 72 80 (oddział)

Email - Sekretariat ZOL: zolsek@spzozsokolow.plOpublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 24.09.2018
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 301