bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które obejmują:
1) badania i porady lekarskie,
2) leczenie,
3) badania i terapię psychologiczną,
4) rehabilitację leczniczą
5) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
6) opiekę nad zdrowym dzieckiem,
7) badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną,
8) pielęgnację chorych,
9) pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi,
10) opiekę długoterminową,
11) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
12) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortodontyczne i środki pomocnicze.
Zakład prowadzi ponadto działalność gospodarczą w zakresie:
14) sprzedaży usług,
15) wydzierżawiania obiektów i sprzętu,
16) handlu,
17) prowadzenia apteki,
18) innej.
Zakład realizuje zadania mające na celu przygotowanie do wykonywania zadań na potrzeby obronne w sposób i zasadach określonych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Sokołowskiego.Opublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 24.09.2018
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 293