Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

Zamiejscowe Ośrodki Zdrowia w strukturze SPZOZ w Sokołowie Podlaskim:

Ośrodek Zdrowia w Kosowie Lackim
ul. Kościelna
08-330 Kosów Lacki
tel. 25 787 90 14

Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach
ul. Parkowa 2
08-307 Repki
tel. 25 787 50 79

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyrozębach
Wyrozęby Podawce 23A
08-307 Repki
tel. 25 787 53 92

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 787 69 21

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 781 14 26