Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim redagują:

Redaktor koordynator strony BIP:
mgr Andrzej Odrobiński
admin@spzozsokolow.pl
tel.25 781 73 28

Redaktor techniczny strony BIP:
Adam Denis
adenis@spzozsokolow.pl
tel. 25 781 73 28

Nadzór merytoryczny strony BIP prowadzi:
mgr Michał Bury 
mbury@spzozsokolow.pl
tel.25 781 73 19