Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

Dyrektor
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5
zwanym dalej "Zamawiającym" ogłasza następujące przetargi:

Dokładne informacje na temat przetargów pod adresem www :
<<  przetargi SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  >>