Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
inwestycje
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
karta praw pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

PORADNIE SPECJALISYCZNE SPZOZ W  SOKOŁOWIE PODLASKIM

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Ginekologicz.-Położnicza
 • Poradnia Chirurgiczna (Ortopeda, Proktolog)
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Leczenia Uzależnień