Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
inwestycje
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
karta praw pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

PORADNIE SPECJALISYCZNE SPZOZ W  SOKOŁOWIE PODLASKIM

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia  Otolaryngologiczna,
 • Poradnia  Okulistyczna,
 • Poradnia  Urologiczna,
 • Poradnia  Logopedyczna,
 • Poradnia  Endokrynologiczna,
 • Poradnia  Dermatologiczna,
 • Poradnia  Położniczo-Ginekologiczna,
 • Poradnia  Neurologiczna,
 • Poradnia  Reumatologiczna,
 • Poradnia  Neonatologiczna,
 • Poradnia  Kardiologiczna,
 • Poradnia  Diabetologiczna,
 • Poradnia  Nefrologiczna,
 • Poradnia  Rehabilitacyjna,
 • Poradnia  Alergologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Medycyny Pracy,    
 • Pracownia Badań Słuchu,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,  
 • Poradnia stomatologiczna w Sokołowie Podlaskim,
 • Poradnia stomatologiczna w Czerwonce.
 • Poradnia stomatologiczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim