Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
inwestycje
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
karta praw pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

Oddziały szpitalne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim:

 • Oddział Neurologiczny - kierownik lek. med. Paweł Kwiatkowski
 • Oddział Nefrologiczny/Stacja Dializ - p.o. ordynatora lek. med. Marek Papliński
 • Oddział Chorób Wewnętrznych - p.o. ordynatora lek. med. Cezary Popowski
 • Oddział Rehabilitacyjny - p.o. ordynatora lek. med. Dorota Gromysz Koza
 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy - p.o. ordynatora lek. med. Krzysztof Popowski
 • Oddział Neonatologiczny (Noworodkowy) - kierownik lek. med. Ewa Ługowska-Pilip
 • Oddział Pediatryczny - kierownik lek. med. Ewa Pancewicz
 • Oddział Patologii Noworodka (Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia) - kierownik lek. med. Ewa Ługowska-Pilip
 • Oddział Chirurgii Ogólnej - p.o. ordynatora lek. med. Bogdan Adamski
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - koordynator lek .med. Ewa Seredziuk Łada
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy - kierownik lek. med. Barbara Koszarska - Dumała