Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
inwestycje
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
prawa pacjenta
karta praw pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

INWESTYCJE

System e-zdrowie w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim


<< kliknij na powyższy obrazek aby powiększyć >> PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokołowie Podlaskim realizując projekt pn. ”Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim” zakupił aparaturę i urządzenia medyczne:

  •     dwa wideogastroskopy
  •     wideokolonoskop
  •     wideoprocesor
  •     aparat do znieczulania
  •     dwa aparaty do hemodializy
  •     system uzdatniania wody
  •     stanowisko dializacyjne

na łączną kwotę 566.477,47 zł.

Na realizację W/W projektu SP ZOZ W Sokołowie Podlaskim uzyskał dofinansowanie ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU
REGIONALNEGO 2004-2006
W WYSOKOŚCI 75% WARTOŚCI PROJEKTU , tj. 424.858,10ZŁ.


Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".

Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". www.wfosigw.pl

Koszt całkowity zadania - 103 962,24 zł
Pożyczka WFOSiGW - 82 881,49 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".
Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
www.wfosigw.pl.

Koszt całkowity zadania - 249 999,00 zł
Dotacja WFOŚiGW - 124 999,50 zł
Pożyczka WFOŚiGW - 74 999,70 zł

 

Termomodernizacja budynków „kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach  została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Koszt całkowity zadania - 226 329,66 zł

Dotacja WFOŚiGW - 57 642,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW - 115 294,26