Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski
ul. ks. Jana Bosko 5
tel. 25 781 72 00
fax 25 787 60 83
e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

adres skrytki ePUAP SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
/SPZOZSOKOLOW/skrytka